Qualificació Taller Bosch Car Service

 

Bosch Car Service, per tal de millorar la seva xarxa disposa d'una consultora externa que mitjançant una auditoria avalua l'estàndard dels seus tallers qualificant segons la seva preparació i tecnicisme RCB MOTOR BEGUES ha estat nomenat TALLER QUALIFICACIÓ Q1 la màxima qualificació com a taller, Bosch Car Service .
 
 
 
 
Copyright© 2012 - 2022 RCB Motor Begues . design by Imagium Imagium - Comunicació Integral