Professionals i Coneixement

 

  • Compta amb professionals preparats en totes les àrees, amb tot el suport tècnic per part de Bosch en formació tècnica, equips de comprovació i diagnòstic, informació tècnica, així com recanvis originals Bosch.
  • El concepte de RCB MOTOR BEGUES, Bosch car Service, va més enllà d'un servei a l'automòbil. És un servei integral orientat al client, on la tecnologia automotriu d'última generació s'uneix a l'atenció personalitzada i professional del nostre personal.

  • Amb la capacitat per atendre totes les marques i models existents en el parc mòbil automobilístic nacional, RCB MOTOR BEGUES, Bosch Car Service es defineix per essència com multiservei, ja que dins del seu camp de treball estan serveis com ara ajust fi, electrònica-electricitat, sistema d'injecció, mecànica, frens, alineació, càrrega del sistema d'aire condicionat, scanner, test line, anàlisi de gasos, neteja d'injectors amb ultrasò, accessoris, additius i muntatge de pneumàtics, entre molts altres productes.
 
 
 
 
Copyright© 2012 - 2024 RCB Motor Begues . design by Imagium Imagium - Comunicació Integral